נורית לאמעי לאשדוד-נט: מעורבות חברתית כחובה במסגרת הלימודים

לפני מספר שנים השיק משרד החינוך תוכנית בשם “התוכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית”. במילים פשוטות, התוכנית חייבה את התלמידים בבתי ספר תיכון במערכת החינוך בישראל ״להתנדב״ בפעילות קהילתית כלשהי (בהתאם לבחירתם מתוך כמה אפשרויות מוצעות). מבקריה של התוכנית סבורים כי כאשר התנדבות נעשית כחובה שבאה מלמעלה, היא למעשה מחטיאה את מטרתה ככלי חינוכי עבור התלמידים, ולכן מוטב היה לו משרד החינוך נמנע מכך.

עם זאת, לפי נורית לאמעי, אשר עושה הסבה להוראה בימים אלו, טוב עשה משרד החינוך בעת השקת התוכנית: “התנדבות-חובה”, הוא אכן אוקסימורון שלא ניתן ליישב עם ההגיון. עם זאת, עלינו לשאול עצמנו מהי המטרה של מערכת החינוך: האם רק בית חרושת לציונים? מפעל להקניית ידע? הרי כבר מהשם ״חינוך״ של מערכת החינוך, ולא כ”מערכת ההוראה” או ״מערכת הלמידה”, ניתן להסיק כי מצופה ממערכת החינוך, להוות גורם המקנה ערכי יסוד ומיומנויות חיים לתלמיד.

 

כתיבת תגובה